SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ SADY

     Obec Nové Sady se nachází 3km západně od Velké Bíteše,směrem na Velké Meziříčí,v nadmořské výšce 495m.

JMÉNA NAŠÍ OBCE

     Jména povstala od německých osadníků v starých dobách zde obývajících.Již v roce 1630 byla tato obec psána NEBŠTYCH. V roce 1924 byl její název pozměněn dle českého NOVÉ SADY. První písemná zmínka o osadě NEBŠTYCH je z druhé poloviny 14.století , kdy obec patřila pánům z Meziříčí.Tito pak prodali v r. 1637 obec pánům z Wandenberka na Náměšti, kam obec NEBŠTYCH patřila až do r.1855. Ke konci 18.století měla obec 38 domů a 207 obyvatel.Starostou obce byl Václav Veselý z č.8 (1898-1904).V roce 2010 měla obec 80 domů a 190 obyvatel. Starostou obce je Klíma Karel.  

     Sbor hasičů v Nebštychu byl založen dle výpisků z Kroniky pana Vincence Broži,(oddíl členstvo a jeho pohyb), v roce 1898.Tento sbor založili KUČERA František, JOCH Jan, ŠILHAN Jan, PETR Jan,a dále se přidalo 18.členů.V zápise z Obecní kroniky se říká : V roce 1903 obec zakoupila nový dokonalý stříkací stroj za 1200 korun.Při vysvěcení a odevzdání stroje sboru objasnil starosta obce trvání hasičstva v Nebštychu. Zmínil se, že dřívějším starým strojem občané pomáhali neůnavně při 22.zásazích v obci i v okolních vesnicích.

     Dnešní vybavení požární technikou je následující:  Hasičská stříkačka PS 8 ,nyní v opravě pro případný start v soutěžích Čtyř osem v Katově. Pož.stříkačka PS 12,zakoupena obcí v r. 1994,nyní slouží jako zásahová při požárech. Dvě soutěžní stříkačky PS12 – o obsahu 1500 a 1800cca.Tyto používají soutěžní družstva.V roce 2003 začal sbor využívat novou hasičskou zbrojnici,která byla postavena jako součást obecního domu. Mobilita při zásazích u požáru je zajištěna obecním traktorem.

AKCE POŘÁDANÉ SBOREM

Družstvo mužů se zúčastňuje soutěží v požárním sportu na okrskových a okresních soutěžích.Družstvo mladých hasičů se zúčastňuje závodů v Regional cupu mládeže.  Z kulturních akcí jsou to m.j.:

Průvod masek po vsi a ostatková zábava.  Pálení čarodějnic.  Předpouťová a pouťová zábava.  Mikulášská nadílka.  Obecní zabíjačka. 

PŘEHLED STAROSTŮ A VELITELŮ SBORU:    

STAROSTA                            VELITEL

JOCH Jan                               KUČERA František

PETR Jan                                ŠILHAN Jan

BURIAN Jan                           MELKES Antonín

KALINA Josef                        BURIAN Josef

MALÝ František                    JOCH Josef

JOCH Josef                             KOLKA Zdeněk

VENTRUBA Čestm.ml.          DUCHTÍK Vlad.ml.

V dnešní době zastává funkci starosty          BURIAN  Vladimír                 velitel           FOUSEK Martin